Byggelånskontroll

Vi utfører byggelånskontroll

Lånegiver vil gjerne foreta en byggelånskontroll eller byggelånsoppfølging i forbindelse med midlertidig kreditt til byggeprosjekter.

Dette er en kontroll som gjennomføres for å finne ut om byggeprosjektets fremdriftsplan blir fulgt, og samtidig at verdiene bygget tilføres samsvarer med lånet.

En byggelånskontroll er ment for å gi en nøytral oppfølging på hvorvidt de tilførte verdiene er i samsvar med byggelånsutbetalingene. Hensikten er å sørge for at byggelånet ikke blir overbelastet, og at man har tilstrekkelig med midler igjen til å fullføre byggeprosjektet. Spesielt i en situasjon der man må bytte entreprenør.

Utføringen av en byggelånskontroll er derfor en sikkerhet for både lånegiver og lånetaker.