Verdi- og lånetakst

Vi gjennomfører verdi- og lånetakst

En verditakst er en beregning av bygningens/boligens verdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder en beskrivelse av takstobjektet, arealet, samt beregning av markedsverdi og låneverdi.

En verdi- og lånetakst kan brukes i forbindelse med lånesøknad eller refinansiering av lån på bolig.

Denne rapporten utarbeides etter befaring av takstmann, og inneholder en teknisk beskrivelse av boligen som takseres, samt de beregnede arealene som er oppmålt. Rapporten inneholder også en enkel vedlikeholdsbeskrivelse av boligen, men ikke grundige undersøkelser av boligens tekniske tilstand.

Verditaksten beregnes ut i fra beliggenhet og omliggende fasiliteter. For eksempel om boligen ligger i nærheten av butikker, skoler, har god utsikt og sol etc.