Tomtetakst

Vi utfører tomtetakst

Ved taksering av tomter tas hensyn til beliggenhet og tomteareal kombinert med reguleringsbestemmelser.

En tomtetakst er en verditaksering av ubebygde tomter for både privat og næring.

Den lokale infrastrukturen er viktig for en tomtetakst. Dette forteller noe om hvordan forholdene rundt tomten er organisert. For eksempel om den ligger i et regulert område, om adkomstveien er offentlig med vann- og kloakkledninger. Her teller også avstand til butikker, barnehager og skoler.

Vår takstmann gjennomfører en tomtetakst for deg. På den måten sørges du for å få det mest riktige resultatet.